Om Team Herlev / Formål
 
Formålet med Team Herlev

Team Herlev er i sin opbygning principielt en lokal udgave af Team Danmark – en erhvervs- og støtteorganisation bag det lokale erhvervs- og eliteidrætsliv.
Team Herlev består af en eksklusiv kreds af Herlev-virksomheder, som ønsker at støtte idrætten i Herlev Kommune, hvor der – aktuelt eller potentielt – er et elitesigte.

Ud over støtten til eliteidrætten har det været lige så vigtigt at samle en kreds af lokale virksomheder i en erhvervsklub. Både med henblik på en profilering af erhvervslivet i lokalsamfundet, udviklingen af et gensidigt kontaktnet for medlemmerne og et forum for en uformel dialog om aktuelle emner og lokale spørgsmål.

Team Herlev støtter den lokale eliteidræt og uddelte i 2023 støtte fra en pulje på 750.000 kr. til en række lokale idrætsforeninger.

Bag Team Herlev står 15 erhvervsvirksomheder, se medlemssiden, HI og kommunen med borgmester Thomas Gyldal Petersen som formand for bestyrelsen. Herlev Kommune støtter Team Herlev med 200.000 kr., mens hver erhvervsvirksomhed støtter med 50.000 kr.