Medlemsfordele

Kredsen af Team Herlevs medlemmer tæller i øjeblikket 15 lokale erhvervsvirksomheder og Herlev Kommune, så der er plads til, at interesserede virksomheder kan søge om optagelse. Medlemmerne er lovet eksklusivitet, så flere fra samme branche kun kan optages med accept fra den virksomhed, som allerede er medlem.

Henvendelse om optagelse bedes rettet til administrationen, som vil drage omsorg for, at anmodningen forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Det koster 50.000 kr. (incl. moms) om året at være Team Herlev medlem.

Team Herlevs medlemmer får:
  • Bandereklamefordele ved idrætsanlæggene
  • Eksponering i fællesannoncer flere gange årligt i Herlev Bladet
  • Mulighed for tildeling af tider til firmaidræt for virksomhedens medarbejdere ved de kommunale idrætsanlæg
  • Mulighed for at bruge Team Herlevs eliteidrætsfolk i virksomhedens markedsføring
  • Ret til at benytte Team Herlevs logo i markedsføringen
  • Tilbud om at deltage i fælles arrangementer i en erhvervsklub for medlemsvirksomhederne sammen med bestyrelsen