Om Team Herlev / Støtteregler
 
Støtteregler

Team Herlev støtter udelukkende eliteorienterede projekter i Herlev kommunes lokale idrætsforeninger.

For at komme i betragtning, når støttemodtagerne udpeges, skal der foreligge en nærmere redegørelse for elitemålsætningerne, en handlings- og tidsplan samt en økonomisk oversigt, der realistisk lægger op til målsætningerne.
Der kan ikke forventes støtte til projekter og tiltag, som ligger inden for klubbens almindelige drift, men alene til eliteorienterede aktiviteter, som klubben eller den enkelte idrætsudøver ikke eller kun vanskeligt kan få startet op uden støtten.

Team Herlev følger tæt op på forløbet og realiseringen af målsætningerne.

Der kan ikke uopfordret søges om støtte fra Team Herlev.