Medlemmer / NPV A/S
Business profile – NPV A/S
 
NPV udvikler bolig- og erhvervsejendomme med særlig fokus på Storkøbenhavn og de større byer i Danmark. NPV ejer ikke selv de ejendomme som vi udvikler, og udviklingsprojekterne styres derfor i tæt samarbejde med ejendommenes ejere.
 
NPV forvalter- og rådgiver om optimering af ejendomsporteføljer, hvor NPV varetager ejers interesser uanset om det gælder erhvervelse, drift, forædling eller salg af ejendomme.
 
Succes med ejendomsudvikling skabes gennem stor indsigt i køberes og lejeres krav til slutproduktet, en tæt styring af udviklingsprocessen, som ofte omfatter ændringer af lokal- eller kommuneplaner, stor indsigt i finansieringsforhold samt ved at gennemføre byggeri til tiden og til den rigtige pris. NPV har stor erfaring med værdikæden i fast ejendom.
 
Et vigtigt led i udviklingsprocessen er en grundig for-analyse af projektet samt evnen til at kunne tilpasse projektet til ændringer i markedsforholdene. Uanset om vi udvikler indkøbscentre, kontorejendomme, boliger, hoteller eller andre ejendomme, lægger vi afgørende vægt på, at løsningerne imødekommer brugernes, ejernes og øvrige interessenters ønsker og behov med hensyn til funktion, æstetik og innovation.