Medlemmer / Herlev Kommune
 
Herlev Kommune

Herlev Kommune - Rådhuset, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev
Telefon 44 52 70 00, www.herlev.dk
 
Herlev Kommune er flere ting: En organisation med folkevalgt kommunalbestyrelse og administration, en masse institutioner, 2500 medarbejdere. Herlev Kommune yder sammen med en række virksomheder via Team Herlev et ekstra bidrag til eliteidrætten. Kommunen stiller endvidere en række idrætsfaciliteter til rådighed: Skøjtehal, to svømmebade/-haller, stadionanlæg, to halanlæg samt en række sportsanlæg ved skolerne.

Herlev Kommune yder ligeledes service overfor borgerne samt overfor erhvervslivet - såvel eksisterende som virksomheder, der planlægger at etablere sig i byen.